Katalogdata
DB varenr
LEV-varenr
Varetekst 1 & 2
Enhed
1561053
6690401
Wavin Wafix HT/PP
Asto fugemasse Intumex 315 ml
STK
Skip Navigation Links.
Produkt
Produktbillede til download
Produktdata
Standard-/ordre-produkt
Tilbehør/værktøj
Supplerende materiale
Udførelse
Montageplanlægning
Arbejdshygiejne
Udførelseskontrol
Reparation
Brug
Vedligeholdelses-vejledning
Supplement
Leverance
Opbevaring
Garanti
Support
Diverse
Markedsføringsmateriale
Filarkiv
Brochurer