Krav til data i ByggeBasen:

-           -    Alle varer i ByggeBasen skal være opført med de grunddata og katalogdata, der er relevante for produktet (produktdata, montagevejledning, vedligeholdelse, foto m.v.)

 

-         -    Alle lovpligtige dokumenter vedrørende produktet skal fremgå af katalogdata, herunder CE-mærkning, sikkerhedsdatablade, montagevejledning, brugsanvisning

 

-         -    Der skal være høj kvalitet i alle data. Korrekte enheder, korrekte omregningsfaktorer

 

-         -    Salgsenheder skal være de salgsenheder, som benyttes i DBs medlemsforretninger over for slutkunden

 

-         -    Ændres salgsenheden, skal prisen ligeledes ændres

 

-         -    Vægt og rumfang under grunddata skal udfyldes (varen uden emballage)

 

-         -    Ordrekvanta skal angives under fanen: ”Priser, afgifter og omregninger”

 

-         -    Priser og afgifter skal altid være korrekte

 

-         -    Logistikfanen skal udfyldes (vægt og rumfang inkl. emballage)

 

-         -    Billeder – tryk
             skal være fritlagte og i en kvalitet, så de kan bruges til tryk – 300 dpi.

             Billeder – web
             skal være min. 1.000 pixel
             Billederne lægges under katalogdata: ”Markedsføringsmateriale/Filarkiv” med tilhørende reklametekst.

      -    Dokumenter skal være almindelig pdf- eller wordformat

      -    Links skal være direkte links og pege på nyeste version

      -    Ændring af collistørrelser skal varsles i god tid inden ikrafttrædelsen

 

   ByggeBasen: 
 
Egebækvej 98, 2850 Nærum
Østergade 19, 2. 9800 Hjørring
Support ByggeBasen:
Åbningstider:
Tlf: 20 85 88 44 - Email: support@byggebasen.dk
Man-Fredag kl. 08:30 - 16:30
 
Hjælp?